Kup bilet !

Kasa kina otwarta jest 30 minut przed planowanym seansem.

W czwartek 6 grudnia, nastąpiło oficjalne przecięcie taśmy filmowej na znak otwarcia zmodernizowanej sali. Zaproszeni goście zabrali głos życząc sukcesów, udanej współpracy i wszelkiej pomyślności. Burmistrz Gminy i Miasta wyraził słowa uznania dla wykonawców, podwykonawców i osób które zaangażowane były w cały proces. Sala kinowa została wyposażona w nowe nagłośnienie najwyższej jakości, ekran umożliwiający oglądanie również seansów w formacie 3D, oświetlenie sali, zmodernizowano również toalety dla klientów. W piątek i sobotę wyświetlono filmy i bajki, na które zostały przygotowane darmowe wejściówki. Niedziela również pozostała do dyspozycji widzów, ponadto przygotowano niespodziankę. Po jednym z seansów zorganizowano spotkanie z aktorem Piotrem Witkowskim, który poświecił czas na rozmowę, autografy i wspólne zdjęcia.

Deklaracja dostępności Kino Manhattan

Kino Manhattan w Janikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kino Manhattan.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa niedostosowana jest dla osób niedowidzących . Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie zapewnia ze strona Kina Manhattan zostanie dostosowana do wymogów zgodnie z ustawą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Paluch.
 • E-mail: mgokjanikowo@wp.pl
 • Telefon: 523514436

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie
 • Adres: Przemysłowa 26
  88-160 Janikowo
 • E-mail: mgokjanikowo@wp.pl
 • Telefon: 523514436

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kasa biletowa znajduje się na parterze, do wejścia jak i na salę kinowa prowadzi podjazd dla osoób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Toalety i sala kinowa w budynku przystosowane do użytku dla osób niepełnosprawnych

 

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form